ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      

        โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 364 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 โดยมีผู้นำชุมชนคือ กำนันเฟื่อง  หนูศรีแก้ว  ผู้ใหญ่เยื้อน  พรหมนคร  นายวิเชียร  ชูแก้ว และผู้ใหญ่คลิ้ง  ศรีเพชร  เป็นคนประสานรวบรวมเงินบริจาคจากชุมชนจัดซื้อที่ดินครั้งแรก จำนวน 25 ไร่ และซื้อเพิ่มเติมรวม 41 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนประจำตำบล
 

       โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2518 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชน  คือโรงเรียนเทพพิชัย  ยุบมาอยู่ที่โรงเรียนพรุพีพิทยาคม


   
ภาพบรรยากาศเก่าๆ ในอดีต
ภาพบรรยากาศเก่าๆ ในอดีต
ภาพบรรยากาศเก่าๆ ในอดีต
ภาพบรรยากาศเก่าๆ ในอดีต
ภาพบรรยากาศเก่าๆ ในอดีต