ติดต่อเรา
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
364 หมู่ 2   ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โทรศัพท์ 077313466 เบอร์โทรสาร 077-313-466
Email : tawatchai.097104@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640568
รหัส Smis 8 หลัก :
  84032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  640568
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรุพีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phupripittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพรุพี
ตำบล :
  พรุพี
อำเภอ :
  บ้านนาสาร
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84270
โทรศัพท์ :
  077-267173
โทรสาร :
  077267173
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  phruphi_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรุพี-ควนศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรุพี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.