รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สลิลทพย์ เพชรไข่ (กิ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 20
อีเมล์ : Noogift.11071998@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด
ตำแหน่ง : จป.
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สมุทรสาคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 มิ.ย. 2564,15:53 น.   หมายเลขไอพี : 183.89.169.100


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล