รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ประเสริฐ ปลอดรัตน์ (ปู)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
อีเมล์ : prasert.pk1980@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเวียงสระ
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนเวียงสระ 412 หมู่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 พ.ย. 2560,13:47 น.   หมายเลขไอพี : 202.29.178.188


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล