รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เชารัช กามูณี (ยอด)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : ม.6 รุ่น 1
อีเมล์ : kingqtaro@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : MS North Star-Logistics
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: พุทธมณฑลสาย 5 ถ.บรมราชชนนี อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ก.ค. 2560,15:22 น.   หมายเลขไอพี : 103.10.230.62


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล