กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายวิเชียร ลือหล้า (อ่าน 8866) 13 ม.ค. 58
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 8872) 13 ม.ค. 58
คณะครูร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ (อ่าน 8901) 08 ธ.ค. 57
ผอ.ปราโมทย์ นำคณะครูร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณปรีชา วงศ์จินดา (อ่าน 8786) 28 พ.ย. 57
ผอ.ปราโมทย์ และคณะครูร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพอดีตผู้ใหญ่ตั้น เกษเพ็ชร (อ่าน 8885) 19 พ.ย. 57
น.ส.บังอร มีแก้ว พบกระเป๋าเงินของนายสหรัฐ พุ่มเพรา (อ่าน 7891) 01 พ.ย. 56
คณะครูพรุพีฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อผิว แสงมณี (อ่าน 8288) 23 ต.ค. 55
คณะครูพรุพีฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของคุณครูเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว (อ่าน 8343) 14 มิ.ย. 55
คณะครูพรุพีฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนายสง่า ทรฤทธิ์ (อ่าน 8020) 14 มิ.ย. 55
คณะครูพรุพีฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของคุณครูประสิทธิ์์ อินทรมนตรี (อ่าน 8280) 30 พ.ค. 55
คณะครูพรุพีฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนางเบญจวรรณ ซัง (อ่าน 8452) 13 มี.ค. 55
คณะครูพรุพีฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพหลานชายคุณครูกรีฑาพล (อ่าน 8224) 22 ก.พ. 55
คณะครูพรุพีฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่อตาของครูคมสันต์ (อ่าน 8378) 22 ก.พ. 55
คณะครูพรุพีฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่เฟื่อง สาริขา (อ่าน 8099) 02 ก.พ. 55
คณะครูพรุพีฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนายนันทวัฒน์ ฟองมณี (อ่าน 8352) 31 ม.ค. 55
โรงเรียนพรุพีพิทยาคมร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพนายกมล ชูจิตร์ (อ่าน 8098) 31 ม.ค. 55