ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูจ้างสอนศิลปะ (ทัศนศิลป์)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 63
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอนศิลปะ (ทัศนศิลป์)
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโดยตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูจ้างสอนคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพรุพี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นครูจ้างสอนคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพรุพี เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนประจำปีการศึกษา2563 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียน มาตรการป้องกันและการดูแลเยียวยา ผู้ปกครอง-นักเรียนที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อกองทุนจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(เพิ่มเติม)ภายใต้ สถานการณ์การระบาด(COVID-19)
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
(แก้ไข)ประกาศรายชื่อผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ไม่แยกแผนการเรียน
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
ประกาศลำดับรายชื่อและห้องสอบของนักเรียนที่สอบเข้าในระดับชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
ประกาศลำดับรายชื่อและห้องสอบของนักเรียนที่สอบเข้าในระดับชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประจำวัน ม.4
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประจำวัน ม.1
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63