ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพรุพี เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนประจำปีการศึกษา2563 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียน มาตรการป้องกันและการดูแลเยียวยา ผู้ปกครอง-นักเรียนที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อกองทุนจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(เพิ่มเติม)ภายใต้ สถานการณ์การระบาด(COVID-19)
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
(แก้ไข)ประกาศรายชื่อผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ไม่แยกแผนการเรียน
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
ประกาศลำดับรายชื่อและห้องสอบของนักเรียนที่สอบเข้าในระดับชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
ประกาศลำดับรายชื่อและห้องสอบของนักเรียนที่สอบเข้าในระดับชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประจำวัน ม.4
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประจำวัน ม.1
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 63
ลิ้ง สำหรับการสมัครเรียนล่วงหน้า ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
ลิ้ง สำหรับการสมัครเรียนล่วงหน้า ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม เลื่อน การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
ชุดฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 62
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนและใบสมัคร ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 61