ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจัาง ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ประกาศการประมูลราคาร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพลศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพลศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพลศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร (ไม่มีพื้น ค.ส.ล.)
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65