ภาพกิจกรรม
งานเกษียณอายุราชการ 2564
ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการของ คุณครู ทิพวัลย์ พรหมรา คุณครูเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรี และ คุณครู หฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย ณ ใต้อาคารพิชญ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วันที่ 30 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564,11:43   อ่าน 1056 ครั้ง