ปัญหา IT
ถาม -- ทำไมการโหลดหน้าเว็บเพจของโรงเรียนจึงช้า
ตอบ -- ปัญหาการโหลดหน้าเว็บเพจอาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่
1. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
2. เครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเว็บไซต์โรงเรียนใช้งานอยู่อาจมีการใช้งานมากจึงเกิดความล่าช้า

วิธีการตั้งค่า กรณี 3BB ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ windows 7 ใช้งานไม่ได้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.72 MB