ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
เพลงมาร์ชโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
 
 
       พวก เราคือลูกหลานของคนกล้า
ต่อสู้มาเพื่อปวงประชา
ดินแดนนี้มีศึกรบรุกนาน
ล้างผลาญเลือดไทยด้วยกัน
มาบัดนี้สิ้นเสียงควันปืนลง
ความมั่งคงเข้ามาแทนที่
สร้างโรงเรียนให้การศึกษาดี
พรุพี-พิทยาคม
       *เรียนเราเรียน พากเพรียนอุตส่าห์
การกีฬาเราสู้ไม่หวั่น มีวินัยกล้าหารอดทน
เลือดฟ้าขาวสวยพราวสกราวเด่น
เปรียบดังเป็นศูนย์รวมของดวงใจ
สร้างความดีเป็นที่ลือขานไกล
ภูมิใจลูก พร.พ.

(ซ้ำ*)
 
คำร้อง : นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์
(รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม)